Эмчилгээ, Оношлгоо

Оношлогоо

Бүх эрхтэн системийн тестлэгээ оношлогоог таны био энергийн идэвхит цэгүүдээр хийж, зөвлөгөө өгнө.

Эмчилгээ

  • Био энергийн цэгүүдээр зүү эмчилгээ +Акулайф аппрат 
  • Энергий болон цусны эргэлтийг эрчимжүүлэгч аппрат S-780 массажны аппрат