Бие организмыг хоргүйжүүлэх, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

Showing all 5 results

 • Бие организмыг хоргүйжүүлэх, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

  ТУРААХ ЦАЙ (ХАР ЛУУ ЦЭЦГИЙН ЦАЙ)

  50,600
 • Бие организмыг хоргүйжүүлэх, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

  Тяньши цай

  37,950
 • Бие организмыг хоргүйжүүлэх, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

  Фос Сироп

  27,830
 • Бие организмыг хоргүйжүүлэх, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

  Хитозан

  96,140
 • Бие организмыг хоргүйжүүлэх, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

  Холикан

  96,140